Fotogalerija

JUMBO BiH, Balfin Group

 • Posao – Izvođenje građevinsko-zanatskih radova
 • Investitor –  Balfin Group, Albania
 • Lokacija – Sarajevo, Bosna i Hercegovina

ELATEC Group Gračanica

 • Posao – Izvođenje građevinsko-zanatskih radova
 • Investitor –  Elatec GmBH, Haar Njemačka
 • Lokacija – Gračanica, Bosna i Hercegovina

 

NORMAL arhitektura Art Instalation Tuzla

 • Posao – Izrada i postavka Art Instalation
 • Investitor –  NORMAL arhitektura, Sarajevo
 • Lokacija – Tuzla, Bosna i Hercegovina

 

VF Shopping Mall & Cinema Lukavac

 • Posao – Izvođenje građevinsko-zanatskih radova
 • Investitor –  VF Komerc, Sarajevo
 • Lokacija – Lukavac, Bosna i Hercegovina

 

Golf Klub Restaurant Sarajevo

 • Posao – Izvođenje građevinsko-zanatskih radova
 • Investitor –  VF Komerc, Sarajevo
 • Lokacija – Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

 

WISA Shopping Mall Teslić

 • Posao – Izvođenje građevinsko-zanatskih radova
 • Investitor –  VF Komerc, Sarajevo
 • Lokacija – Teslić, Bosna i Hercegovina